Същност на Системите за Управление на Съдържанието (CMS)

Система за управление на съдържанието (CMS- Content Management System) е софтуер, който позволява на  потребителите да създават, публикуват, редактират и модифицират съдържание. Тоест, чрез този софтуер се дава възможност да се организира за публикуване голям обем от всякакво съдържание – текст, снимки, мултимедийни и други файлове. Множеството от тези системи позволяват на много редактори да работят по различни части на съдържанието, в реално време или един след друг.

Първите CMS се появяват в средатана 90-те години. Те позволяват разделянето на съдържание и оформление. Под оформление се разбира графичното представяне на документите. В голяма част от системи за управление на съдържанието се управляват отделно съдържанието и оформлението. Цялата информация за ресурсите, включително съдържанието се съхранява в една релационна база данни.

Динамичното развитие на технологиите през годините наложи и диференциацията на отделните типове системи за управление на съдържанието. Общоприета е класификацията в зависимост от функционалностите, които те предоставят:

  • Системи за управление на уеб съдържание (Web content management systems, WCMS, Web CMS или WCM система); - системи за управление на учебно съдържание (Learning Content Management Systems, LCMS);
  • системи за управление на компонентно съдържание (Component content management system , CCMS);
  • системи за управление на корпоративно съдържание (Enterprise content management systems, ECMS);

В днешни дни системи за управление на съдържанието сливат границите на посочените основни типове. Например, една система за управление на корпоративно съдържание трябва да има функции за управление на уеб съдържание.

 

Спри да търсиш!

Превземи онлайн пространството с новите си знания и се наслади на максимална скорост, динамичност и контрол над вашия уебсайт.   Повече

X