Какво е комисиона и какъв е нейният размер?

Комисионата е размерът на сумата, която получавате при всяка успешна покупка, дошла през ваша референтна връзка.

!!! ВАЖНО - Комисионите НЕ са еднократни, а повтарящи се, което ви дава възможност да взимате комисиони, докато докараните от вас клиенти имат активни услуги при нас.

Размерът на комисионата се формира на базата на активните услуги (услугите, които са направили, препоръчаните от вас хора/фирми), които поддържате в Партньорския си профил, както следва:

- при поддържане на до 10 активни услуги - 8% от всяка услуга (повтарящо се)
- при поддържане на 11 - 30 активни услуги - 10% от всяка услуга (повтарящо се)
- при поддържане на 31 - 50 активни услуги - 12% от всяка услуга (повтарящо се)
- при поддържане на 51 - 75 активни услуги - 15% от всяка услуга (повтарящо се)
- при поддържане на 76 - 100 активни услуги - 18% от всяка услуга (повтарящо се)
- при поддържане на 101 - 150 активни услуги - 22% от всяка услуга (повтарящо се)
- при поддържане на 151 - 200 активни услуги - 25% от всяка услуга (повтарящо се)
- при поддържане на над 200 активни услуги - Моля свържете се с нас

X